RO
Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean,  organizează, în perioada 5 – 23 septembrie 2018, expoziţia „Transparent Thoughts in Random Order” a artistelor Diana Oţet şi Alexandra Mureşan.

Vernisajul va avea loc miercuri, 5 septembrie 2018, ora 18, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, Piaţa Unirii nr. 30).
„Transparent Thoughts in Random Order”aduce laolaltă lucrările Alexandrei Mureșan și ale Dianei Oțet, într-un ansamblu care oferă în același timp armonie și tensiune. Foarte diferite în formele vizuale pe care le asumă, demersurile ambelor au în comun o eleganță ingenuă, lipsită de sofisticare inutilă și mai ales de emfază zgomotoasă. Alexandra Mureșan și Diana Oțet propun lucrări născute dintr-un efort onest asumat și laborios de a transpune gânduri sofisticate și întrucâtva obsedante în forme rafinate, într-un demers în care retorica aducătoare de succes și moda artistică a zilei devin natural irelevante. Lucrând în medii foarte diferite, fiecare dintre cele două artiste înfruntă dificultăți specifice. Pericolul alunecării în decorativism estetic, în cazul lucrărilor din sticlă ale Alexandrei Mureșan, și ispita narativității explicite, în cel al desenelor / picturi / colaje ale Dianei Oțet sunt obstacolele cele mai evidente, depășite în procesul realizării unei arte din registrul soft, fermecătoare și spectaculoasă doar dacă este privită cu atenție și răbdare.

Expoziția rămâne deschisă publicului spre vizitare până în data de 23 septembrie 2018, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 10:00-17:00.

 

EN

Place Art Museum- Cluj- Napoca

The opening will take place on Wednesday, September 5, 2018, at 18, at the Art Museum of Cluj-Napoca (Bánffy Palace, 30 Unirii Square).
“Transparent Thoughts in Random Order” brings together the works of Alexandra Mureşan and Diana Oţet, in an ensemble that offers both harmony and tension. Very different in the visual forms they assume, the approaches of both have in common an ingenious elegance, unnecessary sophistication and especially noisy emphasis. Alexandra Muresan and Diana Oett propose works born of an honest and laborious effort to translate sophisticated and somewhat obsessive thoughts into refined forms in an approach where the rhetoric of success and artistic fashion of the day becomes naturally irrelevant. Working in very different environments, each of the two artists faces specific difficulties. The danger of sliding in aesthetic decorativeism, in the case of Alexandru Mureşan’s glassworks, and the explicit narrative temptation, in Diana Oţet’s drawings / paintings / collages, are the most obvious obstacles in the process of realizing a soft, charming and spectacular arts only if it is viewed with care and patience.

The exhibition remain open  23 September 2018, from Wednesday to Sunday inclusive, from 10:00 to 17:00.

[robo-gallery id=”20366″]